Tel.: +49 (0) 54 05 / 50 79 1 - 0
Fax: +49 (0) 54 05 / 50 79 1 - 15
eMail: info@pohlschroeder-heerum.de

Moduł depozytowy SB -Depot 2

Moduł depozytowy SB-Depot 2 stanowi dalszy rozwój konwencjonalnych trezorów nocnych w wykonaniu mechanicznym z istotną różnicą, że poprzez sterowanie elektroniczne wszystkie zdarzenia ze strony klientów oraz administratora są protokółowane.

Są to idealne uwarunkowania dla zastosowań w strefie samoobsługowej. System jest prosty w obsłudze i składa się w podstawowym wyposażeniu z wrzutni po stronie klienta oraz szafy depozytowej do ochrony walorów po stronie administratora i nadaje się do zabudowy w ścianie jak też wolnostojącej.

Media wrzutowe
System jest przewidziany dla:

 

  • bezpiecznych toreb „Safebag”
  • toreb na pieniądze
  • kopert
  • kaset z tworzywa sztucznego
  • kaset metalowych

Obsługa
Dostęp do modułu depozytowego-SB umożliwiają drzwiczki zewnętrzne, które są otwierane poprzez czytnik magnetyczny (Opcja: motoryczny podajnik czytnikowy) przy pomocy karty EC – lub klienta. Wszystkie media wrzutowe zarówno w bębnie wrzutowym jak też w szafie depozytowej są rejestrowane i liczone. Sposób obsługi jak też kolejność czynności obsługowych są pokazywane na wyświetlaczu.Protokółowanie
Wszystkie zdarzenia systemu są przez administratora protokółowane na udostępnianym wydruku. Klient może podać dyspozycję i otrzymać po stronie obsługi pokwitowanie.

Sterowanie
Sterowanie urządzeniem następuje poprzez sterowanie mikroprocesorowe o zmiennych danych. Oprogramowanie jest opracowane specyficznie dla klienta. 

Bezpieczeństwo
Poprzez zabudowane elementy dozoru i zabezpieczeń system oferuje najwyższe bezpieczeństwo. Urządzenie w przypadku manipulacji i technicznych zakłóceń jest natychmiast wyłączane. Przycisk pokwitowań oraz wyświetlacz po stronie zewnętrznej są zabezpieczone przed wandalizmem. Dla przyjęcia mediów wrzutowych są stosowane szafy do ochrony walorów najnowszej generacji wg. wytycznych ECB-S.


Typy urządzeń