Tel.: +49 (0) 54 05 / 50 79 1 - 0
Fax: +49 (0) 54 05 / 50 79 1 - 15
eMail: info@pohlschroeder-heerum.de

Wytyczne dla ochrony danych

Firma Pohlschroeder odnosi się ze zrozumieniem do Państwa danych osobowych.
Stosujemy się ściśle do reguł prawnych dotyczących danych osobowych.  Uzyskane dane osobowe będą na niniejszej stronie internetowej wykorzystane jedynie w uzasadnionym technicznie zakresie. W żadnym przypadku uzyskane dane osobowe nie będą sprzedane lub z innych względów udostępnione osobom trzecim.
Niniejsze wyjaśnienie daje Państwu pogląd o tym, jak wypełniamy tą ochronę i jaki rodzaj danych oraz dla jakiego celu zostają pobierane.

• Opracowanie danych na niniejszej stronie

Usługodawca (www.issociate.de) pobiera od Pohschroeder GmbH i zapisuje automatycznie informacje na swoim serwerze raportu danych, które przekazuje nam Państwa przegladarka. Są to:
• Typ przeglądarki/ -wersja
• Wykorzystywany system informatyczny
• Odsyłacz URL (odwiedzana poprzednio strona)
• Nazwa właściciela aktywnego komputera (Adres-IP)
• Godzina czasowa zapytania serwera

Dane te są przyporządkowane do nieokreślonych osob firmy Pohlschroeder.  Wprowadzenie danych zbiorczych z innych żródeł danych nie będzie przyjmowane, dane zostają po sprawdzeniu statystycznym wykasowane.

• Cookies /Ciasteczka/

Strony internetowe wykorzystują w wielu miejscach tak zwane Cookies.

• Służą one temu, aby ułatwić korzystanie z naszej oferty i uczynić ją efektywniejszą i

pewniejszą. Cookies stanowią krótkie dane tekstowe, które zostają odłożone na Państwa komputerze i zapamiętane przez Państwa przeglądarkę. Niektóre z używanych przez nas Cookies stanowią tak zwane „ Cookies- okresowe”. Są one po zakończeniu sesji odwiedzin automatycznie kasowane. Zakładki nie powodują na Państwa komputerze żadnych zakłóceń i nie zawierają żadnych wirusów.

- Prawo do informacji

Państwo mają prawo w każdej chwili do informacji odnośnie zapisanych danych o Państwa osobowości, ich pochodzenia oraz odbiorców jak też celu umieszczenia ich w bazie danych.

Informacji na temat danych zapisanych w bazie udziela pełnomocnik firmy Pohlschroeder

pod adresem  info@pohlschroeder.de

• Pozostałe informacje
Państwa zaufanie jest dla  nas ważne. Dlatego też chcemy być dla Państwa dyspozycji w każdej chwili z wyjaśnieniem i odpowiedzią odnośnie wykorzystywania uzyskanych od
Państwa danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania, na które nie odpowiada wyjaśnienie
o ochronie danych osobowych lub w jakimś punkcie oczekują pogłębionej informacji, proszę
zwracać się w każdym czasie do pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych z
firmy Pohlschroeder GmbH pod adresem info@pohlschroeder.de

• Analityka Google

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje analityków Google, to jest Webanalysedienst Google Inc. ( „Google” tj.Google Analytics stosuje tak zwane „Cookies”, jako dane tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze oraz prowadzi analizę wykorzystywania przez Państwa strony internetowej. Informacje o wykorzystaniu przez Państwo zawartości „Cookies” na niniejszej stronie internetowej ( łącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane do serwera w USA i tam zapisane w bazie danych.
Google wykorzystuje te informacje, aby oceniać wykorzystywanie przez Państwo strony
internetowej, oraz tworzyć dla użytkownika kompletne raporty aktywowania strony a także
wprowadzać dalsze usługi związane z korzystaniem z internetu oraz strony. Google przekazuje te informacje dla osób trzecich jeżeli jest to prawnie przewidziane lub jeżeli
osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. W żadnym przypadku Google nie łączy Państwa adresu-IP z innymi danymi Google. Państwo mogą wyeliminować
instalację „Cookies” poprzez odpowiednie ustawienie programu Waszej przeglądarki; jednak przestrzegamy Państwa przed tym, albowiem w takim przypadku nie
będzie możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji niniejszej strony. Poprzez korzystanie ze strony wyrażają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie przez Google
dostarczonych Państwa danych według poprzednio opisanego sposobu i trybu oraz podanego na wstępie celu.